Πρωτοποριακή καινοτομία στο χώρο του αθλητισμού και της αποκατάστασης απο το εργομετρικό κέντρο της Life – Ergo

Ενα από τα κορυφαία ισοκινητικά δυναμόμετρα της παγκοσμίου φήμης εταιρείας Turh Gmbh. Το Isoforce είναι το απόλυτο εργαλείο αξιολόγησης της μυϊκής απόδοσης που μέσω του ισοκινητικού ελέγχου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δύναμη, την αντοχή και την ισχύ των μυών, ενώ εμφανίζει μυϊκές ανισορροπίες, δυσλειτουργίες και αδυναμίες.

Ο ισοκινητικός έλεγχος αποτελεί το πιο αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης και θεραπείας της μυϊκής λειτουργίας και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ισοκινητικής άσκησης.

Με τη βοήθεια του ισοκινητικού δυναμόμετρου Isoforce, ο ισοκινητικός έλεγχος μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε άρθρωση του ανθρώπινου σώματος σε καθορισμένο εύρος κίνησης με σταθερή γωνιακή ταχύτητα.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να αξιολογηθεί η μυϊκή δύναμη των μυών, η ύπαρξη ανισορροπιών ή δυσλειτουργιών ανάμεσα στις ανταγωνιστικές μυϊκές ομάδες (π.χ τετρακέφαλος – δικέφαλος) όσο και μεταξύ των αμφοτερόπλευρων μυϊκών ομάδων. Τα αποτελέσματα αυτά εξάγονται άμεσα μέσα από το λειτουργικό σύστημα της Turh Gmbh μετά τον ισοκινητικό έλεγχο.

Η χρήση του Ισοκινητικου μηχανήματος δεν περιορίζεται μόνο σε προεγχητικες και μετεγχειρητικες ιδιότητες αλλά έχουν παρατηρηθεί οφέλη με την χρήση της Ισοκινητικης άσκησης και στην αποφυγή μυοσκελετικων τραυματισμών σε όλες τις μυικες ομάδες του σώματος μας αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

 Αναγνώριση δυσλειτουργιών μυϊκών ομάδων

Η ισοκινητική αξιολόγηση προσφέρει την δυνατότητα για αναγνώριση ύπαρξης δυσλειτουργιών και ανισορροπιών τόσο ανάμεσα στις ανταγωνιστικές μυϊκές ομάδες όσο και μεταξύ των αμφοτερόπλευρων μυϊκών ομάδων μέσα από την ανάλυση των αναλογιών δύναμης που παράγονται κατά τον ισοκινητικό έλεγχο.

Το Εργομετρικό μας κέντρο χρησιμοποιεί την Ισοκινητική Αξιολόγηση για:

  • Eργομετρικές μετρήσεις
  • Μετεγχειρητική αποκατάσταση
  • Προεγχειρητική ενδυνάμωση
  • Αποκατάσταση τραυματισμών

H ισοκινητική άσκηση έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη σταθερή ταχύτητα και σταθερή τροχιά άσκησης καθ’ όλη τη διάρκεια. Με αυτό τον τρόπο οι μυς δεν υπερφορτίζονται και οι προς ενδυνάμωση μύες εργάζονται σε όλο το εύρος της τροχιάς

Η Ισοκινητική Αξιολόγηση λαμβάνει τις μετρήσεις του  Ισοκινητικού Δυναμόμετρου  και δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
– Μυϊκές ανισορροπίες
– Μέγιστη ισχύς των εξεταζόμενων μυϊκών ομάδων
– Ταχύτητας σύσπασης
– Νευρομυϊκής συναρμογής
– Συγκριτική αξιολόγηση
– Μυϊκή ενδυνάμωση 
– Μυϊκό συντονισμό
– Μυϊκή αντοχή
– Ταχυδύναμη
– Ενεργητική κινητοποίηση των αρθρώσεων
– Έλεγχο της προόδου της αποκατάστασης
– Πρόληψη
– Έρευνα

 S107058Η ισοκινητική άσκηση έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη σταθερή ταχύτητα και σταθερή τροχιά άσκησης καθ’ όλη τη διάρκεια. Με αυτό τον τρόπο οι μυς δεν υπερφορτίζονται και οι προς ενδυνάμωση μύες εργάζονται σε όλο το εύρος της τροχιάς.

 

Αυτό είναι και το πλεονέκτημα της ισοκινητικής άσκησης έναντι της ι σοτονικής άσκησης με βάρη, όπου η αντίσταση είναι σταθερή αλλά η ταχύτητα μεταβάλλεται, οπότε, η φόρτιση σε κάποιο σημείο της τροχιάς μπορεί να είναι ανεπαρκής ενώ σε άλλο υπερβολική και επιζήμια για την άρθρωση. Εχοντας, λοιπόν ένα ελεγχόμενο περιβάλλον άσκησης και σωστό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, επιτυγχάνεται η μυϊκή ενδυνάμωση του ασθενή σε συντομότερο χρονικό διάστημα, με πλήρη ασφάλεια.

 

Ισοκινητική δυναμομέτρηση αποτελεί τον πιο αξιόπιστο και ακριβή τρόπο μέτρησης της μυϊκής απόδοσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εξωτερική ανεξέλεγκτη παρεμβολή, και ο εξεταζόμενος είναι ασφαλής ότι σε περίπτωση πόνου ή τραυματισμού η κίνηση σταματά αμέσως.

Το Ισοκινητικό Δυναμόμετρο είναι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που μετράει διάφορες παραμέτρους της μυϊκής απόδοσης στις αρθρώσεις του γόνατος,  ώμου, καρπού, αγκώνα, ΠΔΚ.

Παρέχει ελεγχόμενη και σταθερή ταχύτητα κίνησης και μαζί με τον ακριβή προγραμματισμό της τροχιάς κίνησης του μέλους και κατά συνέπεια του μήκους των μυών διασφαλίζει τον έλεγχο των βασικών παραγόντων που επιδρούν στη μυϊκή απόδοση (ταχύτητα κίνησης και μήκος μυός).