Η σημασία και τα οφέλη του εργομετρικού ελέγχου σε ακαδημίες

Η έννοια εργομετρικός έλεγχος ή αξιολόγηση αθλητικής απόδοσης μπορεί να είναι σε κάποιους κάτι καινούργιο ή κάτι νέο, παρόλα αυτά εδώ και αρκετά χρόνια η επιστημονική αξιολόγηση αθλητικής απόδοσης έχει μπει στην ζωή μας.

Η μέτρηση κάποιων παραμέτρων που αξιολογούν τη φυσική κατάσταση ήταν πριν από μερικά χρόνια προνόμιο των επαγγελματιών αθλητών. Πλέον πολλές ακαδημίες και προπονητές με την ενημέρωση που υπάρχει μέσω (διαδικτύου , περιοδικών , βιβλίων, κλπ) έχουν πιστή για την χρησιμότητα αυτών των μετρήσεων.

Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο εργομετρικός έλεγχος προσαρμόζεται και διαμορφώνεται με κριτήριο την αθλητική ικανότητα του αθλητή αλλά και την ηλικία του.
Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι μετρήσεις που εκτελούνται σε εργαστήριο και αφορά αθλητές 14 ετών και άνω .
Ο εργομετρικός έλεγχος Πεδίου ( Γηπεδικός Έλεγχος ) αφορά μετρήσεις που πραγματοποιούνται στο γήπεδο και αφορά αθλητές – παιδιά που κάνουν μαζικό αθλητισμό από 10 ετών και άνω .

Τι είναι όμως εργομετρικός έλεγχος ?
Ένας εργομετρικός έλεγχος θεωρείται απαραίτητος και ιδιαίτερα χρήσιμος για τον καταρτισμό του προπονητικού προγράμματος και τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης για τον αθλητή.
Αρχικά, να τονίσουμε ότι ο εργομετρικός και εργαστηριακός έλεγχος αποτελούν ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια ενός προπονητή, ο οποίος ξέρει να δουλεύει βάσει των σύγχρονων απαιτήσεων του αθλητισμού και όχι εμπειρικά, επειδή κάποτε πέρασε ή μεγαλούργησε στα γήπεδα, διότι έτσι μπορεί να εστιάσει την προπόνηση στις ανάγκες του κάθε ποδοσφαιριστή αλλά και ολόκληρης της ομάδας.
Ο εργομετρικός έλεγχος θεωρείται απαραίτητος για τους παρακάτω λόγους :

• Έλεγχο υγείας.
• Δημιουργία Αθλητικού Προφίλ .
• Καθοδήγηση προπονητικής κατεύθυνσης.
• Πρόβλεψη αγωνιστικής απόδοσης.
• Καταγραφή διαφόρων χαρακτηριστικών αθλητικής προσπάθειας.
• Σύγκριση αθλητικής απόδοσης ως κίνητρο.

Η φυσική κατάσταση, η πρόσληψη οξυγόνου από τον αθλητή και η συγκέντρωση γαλακτικού οξέως στο αίμα του, είναι μερικοί από τους δείκτες ενός εργομετρικού ελέγχου.

Έπειτα υπάρχει ένα πλήθος άλλων παραμέτρων που εκφράζουν το επίπεδο της αθλητικής προετοιμασίας και ετοιμότητας του αθλητή όπως η αλτικότητα, η διαφορά δύναμης ανάμεσα στα δυο πόδια, η αξιολόγηση ταχύτητας με ή χωρίς μπάλα, ο έλεγχος ελαστικότητας κάτω άκρων καθώς και η ανάλυση σωματικής σύστασης για τον έλεγχο BMI, BMR, %λίπους, μυϊκής μάζας, άλιπης μάζας, συνολικών υγρών, επιθυμητών φυσιολογικών ορίων.

Αναλυτικά οι παράμετροι που εξετάζονται κατά τον εργομετρικό έλεγχο είναι:

• Έλεγχος Υγείας – Ανθρωπομετρική Αξιολόγηση :
BMI, BMR, %λίπους, μυϊκή μάζα, άλιπη μάζα, συνολικά υγρά, επιθυμητά φυσιολογικά όρια.
• Ισοκινητική αξιολόγηση:
Μέγιστη ισχύς των εξεταζόμενων μυϊκών ομάδων, μυϊκές ανισορροπίες, ταχύτητας σύσπασης, ταχύτητας σύσπασης, Ενεργητική κινητοποίηση των αρθρώσεων, έλεγχος προόδου της αποκατάστασης.
• Αξιολόγηση Αερόβιας Ικανότητας:
Μεγίστης καρδιακής συχνότητας & προπονητικών εντάσεων, Μέγιστης αερόβιας ικανότητας VO2max, ταχύτητα στο 100% vo2max (km/h), ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι (km/h) Εύρεση αναερόβιου κατωφλίου & προπονητικών εντάσεων, συγκέντρωση γαλακτικού στο αίμα ) – όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε διάδρομο h/p cosmos.
• Ανάλυση βάδισης πέλματος (πελματογράφημα ) :
Στατική & δυναμική μέτρηση, ισορροπία, πελματιαία πίεση, σύγκριση μεταξύ δύο πελμάτων, αποτύπωση επιφάνειας στήριξης, θέση πτέρνας, φόρτιση της καμάρας, αποκλίσεις γωνιών/αποστάσεων από άξονα, απεικόνιση δύο και τριών διαστάσεων.
• Μέτρηση βασικού μεταβολισμού ( RMR )
Μεταβολικός ρυθμός Ηρεμίας, ενεργειακό ισοζύγιο, εξειδικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
• Έλεγχος ελαστικότητας & αξιολόγηση στάση σώματος:
Από τον έλεγχο αυτό, αποκαλύπτονται προβλήματα στο μήκος βασικών μυών του σώματος, παράγοντες που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενους τραυματισμού
• Αξιολόγηση Ταχύτητας :
Ταχύτητα 10m, 20m, 30m, Ταχύτητα με μπάλα – Illinoisagilitytest.
• WinGateTest – 30sec :
Μέγιστη συχνότητα περιστροφής των σκελών (περιστροφές/λεπτό),αναερόβια αγαλακτική ισχύς (watt/kgr)
• Αξιολόγηση δύναμης κάτω άκρων :
Δύναμης κάτω άκρων, αναλογία δύναμης δεξί & αριστερό πόδι, εκρηκτικής & ελαστικής ισχύος, αξιολόγηση ταχυδύναμης 30sec χρόνος αντίδρασης σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα.

Αναλυτικά οι παράμετροι που εξετάζονται κατά τον εργομετρικό έλεγχο στο εργαστήριο είναι: 

• Έλεγχος Υγείας – Ανθρωπομετρική Αξιολόγηση :
BMI, BMR, %λίπους, μυϊκή μάζα, άλιπη μάζα, συνολικά υγρά, επιθυμητά φυσιολογικά όρια.
• Αξιολόγηση Ταχύτητας :
Ταχύτητα 10m, 20m, 30m, Ταχύτητα με μπάλα – Illinois agility test.
• Αξιολόγηση δύναμης κάτω άκρων :
Δύναμης κάτω άκρων, αναλογία δύναμης δεξί & αριστερό πόδι, εκρηκτικής & ελαστικής ισχύος, αξιολόγηση ταχυδύναμης 30sec χρόνος αντίδρασης σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα.
• Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης:
Μεγίστης καρδιακής συχνότητας & προπονητικών εντάσεων, Μέγιστης αερόβιας ικανότητας VO2max, ταχύτητα στο 100% vo2max (km/h), ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι (km/h) Εύρεση αναερόβιου κατωφλίου & προπονητικών εντάσεων.
• Ανάλυση βάδισης πέλματος (πελματογράφημα ) :
Στατική & δυναμική μέτρηση, ισορροπία, πελματιαία πίεση, σύγκριση μεταξύ δύο πελμάτων, αποτύπωση επιφάνειας στήριξης, θέση πτέρνας, φόρτιση της καμάρας, αποκλίσεις γωνιών/αποστάσεων από άξονα, απεικόνιση δύο και τριών διαστάσεων.
• Έλεγχος ελαστικότητας & αξιολόγηση στάση σώματος:
Από τον έλεγχο αυτό, αποκαλύπτονται προβλήματα στο μήκος βασικών μυών του σώματος, παράγοντες που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενους τραυματισμού

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

• Περίοδος Προετοιμασίας Πλήρες Εργομετρικό Έλεγχος

• Στο Τέλος Της Ειδικής Προετοιμασίας 6-7 Εβδομάδες

• Στα Μέσα Της Αγωνιστικής Περιόδου

• Μεταβατική Περίοδος

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

• Μας δείχνει τις φυσικές δυνατότητες & τις αδυναμίες του κάθε αθλητή

• Παρέχει ανατροφοδότηση, σχετικά με την βελτίωση του αθλητή και την αποτελεσματικότητα της προπονητικής διαδικασίας

• Λειτουργεί προληπτικά στην αποφυγή εμφάνισης τραυματισμών

• Επιτρέπει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εξειδικευμένων σε ατομικό επίπεδο προγραμμάτων προπόνησης

• Δημιουργία του αθλητικού προφίλ του κάθε αθλητή

 

👉Εργομετρικός Έλεγχος στον χώρο της ομάδας – κάρτα υγείας για όλους τους αθλητές @ Life – Ergo Εργομετρικό @ Life – Ergo Εργομετρικό

👉Σύγχρονο Εργομετρικό κέντρο Life – Ergo στο ΟΑΚΑ για ερασιτέχνες & επαγγελματίες αθλητές @ Life – Ergo ☎️2106811482 📭Εθνικό Προπονητήριο ΟΑΚΑ ✉️info@Lifergo.gr #lifergo #vo2max #ergometrica @ Life – Ergo @ Life – Ergo Εργομετρικό

👉Εργομετρικός εργαστηριακός Έλεγχος

👉Ισοκινητική Αξιολόγηση

👉Ανάλυση & Κατασκευή Πέλματος

👉Ισοκινητική Αποκατάσταση

👉Μέτρηση Βασικού μεταβολισμού

👉Αξιολόγηση ψυχοκινητικών ικανοτήτων

👉Γονιδιακος έλεγχος ( DNA Test )

👉Αιματολογικές Εξετάσεις

👉Ατομική εκγύμναση

👉Εξειδικευμένα προγράμματα διατροφής

Leave a reply