Το συγκεκριμένο πακέτο αφορά αθλητές – δρομείς , που έχουν σαν στόχο την αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης και τον προπονητικών εντάσεων. Με τα αποτελέσματα του εργομετρικού ελέγχου παραδίδεται ατομικός φάκελος με κατευθύνσεις προπόνησης, πρόγραμμα διατροφής, συγκριτικούς δείκτες, εξειδικευμένα προγράμματα προπόνησης, τακτική αγώνα κλπ.

 1. Έλεγχος Υγείας – Ανθρωπομετρική Αξιολόγηση :
Λίπος %, Λίπος kg, Άλιπη μάζα, Μυϊκή μάζα, Συνολικά υγρά σώματος, Εξωκυττάριο υγρό, Ενδοκυττάριο υγρό, Δείκτης μάζας σώματος, Οστική μάζα, Σωματική κατάταξη, Σπλαχνικό λίπος, Αναλογία ECW/TBW, Βασικός μεταβολικός ρυθμός, Phase Angle, Basal Metabolic Rate indicator, Μεταβολική ηλικία, Κατανομή σωματικού λίπους , Ισορροπία μυϊκής μάζας, Επίδοση μυών κάτω άκρων, Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό: Ποσοστό λίπους και αξιολόγηση, Μυϊκή μάζα kg και αξιολόγηση, Reactance/resistance και phase angle, επιθυμητά φυσιολογικά όρια.

 2. Ισοκινητική αξιολόγηση:
Η ισοκίνηση με την βοήθεια ισοκινητικών συστημάτων αποτελεί ένα δημοφιλή τρόπο μυϊκής αξιολόγησης. Η ισοκινητική άσκηση (η οποία εκτελείται σε μια άρθρωση, με καθορισμένο εύρος κίνησης, με σταθερή τη γωνιακή ταχύτητα εκτέλεσης σε όλο το εύρος αυτό) είναι ευρέως διαδεδομένη σε ότι αφορά την αξιολόγηση της φυσικής άσκησης και των τραυματισμών.

 3. Αξιολόγηση Καρδιοπνευμονικού ελέγχου:

  • Μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (VO2max): Η VO2max είναι συνώνυμη με την αντοχή. Επίσης, υψηλή τιμή στη VO2max αποτελεί ένδειξη καλής υγείας.
  • Ταχύτητα (km/h) ή Έργο (watt/kg) στη VO2max: Είναι η μέγιστη ταχύτητα ή το μέγιστο παραγόμενο έργο που αντιστοιχεί στην VO2max. Αποτελεί ένα από τους πιο πρακτικούς δείκτες των Αερόβιων προσαρμογών του αθλητή.
  • Αναερόβιο κατώφλι: To αναερόβιο κατώφλι είναι ένας σημαντικός δείκτης αερόβιας αντοχής. Όσο υψηλότερο είναι το έργο αυτό και για όσο περισσότερο μπορεί να διατηρηθεί στην άσκηση τόσο πιο γυμνασμένος είναι ο αθλούμενος.
  • Ενεργειακή (δρομική) οικονομία (ΕΟ): Oρίζεται ως η πρόσληψη οξυγόνου (mL/kg/min) σε μια υπομέγιστη μυϊκή προσπάθεια. Μαθαίνοντας την ΕΟ σε κάθε ταχύτητα ουσιαστικά μαθαίνουμε την ένταση της άσκησης που πρέπει να χρησιμοποιούμε στην προπόνηση (συνεχόμενη και διαλειμματική), βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα της προπόνησης.
  • Συγκέντρωση γαλακτικού στο αίμα: Το γαλακτικό είναι όξινο προϊόν του μυικού μεταβολισμού και δυσκολεύει τη μυική σύσπαση. Μετριέται είτε στο τέλος μίας μέγιστης προσπάθειας, είτε κατά τη διάρκεια μίας υπομέγιστης, είτε κατά τη διάρκεια ενός VO2max τεστ για την εύρεση του Αναερόβιου Κατωφλιού.
  • Πνευμονικός αερισμός (Vmax): Πρόκειται για τη ροή όγκου αέρα μέσα και έξω από τους πνεύμονες. Αν και δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς, ωστόσο τιμές κάτω από από 70-60 L/min στην μέγιστη προσπάθεια (ανάλογα του φύλου, των σωματομετρικών χαρακτηριστικών και του τύπου άσκησης) ενδέχεται να υποδηλώνουν πρόβλημα στην αναπνευστική ικανότητα.
  • Μέγιστη καρδιακή συχνότητα: Η γνώση αυτής της τιμής μας βοηθά στην συνταγογράφηση και τον έλεγχο της άσκησης.
  • Θερμιδομετρία και κατανάλωση υδατανθράκων: Από τη μέτρηση κατανάλωσης οξυγόνου μπορούμε να υπολογίζουμε τις θερμίδες που καταναλώνονται ανά φορτίο άσκησης. Επιπλέον, υπολογίζονται η ποσοτική και σχετική κατανάλωση υδατανθράκων και λιπών, σημαντικές πληροφορίες για την ενεργειακή οικονομία. Αυτό οδηγεί και σε ασφαλή συμπεράσματα για την ποσότητα υδατανθράκων που πρέπει να καταναλώνει ο ασκούμενος σε προσπάθεια μεγαλύτερη της μιας ώρας (μαραθώνιος, brevet ποδηλασίας, ιστιοπλοϊκοί αγώνες κλπ). Επίσης μπορούμε να μετρήσουμε τον βασικό μεταβολισμό.

 4. Ανάλυση βάδισης πέλματος (πελματογράφημα ) :
Στατική & δυναμική μέτρηση, ισορροπία, πελματιαία πίεση, σύγκριση μεταξύ δύο πελμάτων, αποτύπωση επιφάνειας στήριξης, θέση πτέρνας, φόρτιση της καμάρας, αποκλίσεις γωνιών/αποστάσεων από άξονα, απεικόνιση δύο και τριών διαστάσεων.

 5. Μέτρηση βασικού μεταβολισμού ( RMR )
Μεταβολικός ρυθμός Ηρεμίας, ενεργειακό ισοζύγιο, εξειδικευμένο πρόγραμμα διατροφής . Με την συγκεκριμένη μέτρηση βρίσκουμε με ακρίβεια τις ημερήσιες ενεργειακές τους δαπάνες με στόχο την κατάρτιση ενός σωστού προγράμματος διατροφής ή την απώλεια βάρους.

 6. Έλεγχος ελαστικότητας & αξιολόγηση στάση σώματος:

Από τον έλεγχο αυτό, αποκαλύπτονται προβλήματα στο μήκος βασικών μυών του σώματος, παράγοντες που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενους τραυματισμού.

 7. Ανάλυση δρομικής οικονομίας με ψηφιακό έλεγχο .

Δρομική οικονομία τυπικά ορίζεται ως η ενεργειακή απαίτηση για μια δεδομένη υπομέγιστη ταχύτητα τρεξίματος, και καθορίζεται από την μέτρηση της σταθερής κατανάλωσης του οξυγόνου και την αναλογία της αναπνευστικής ανταλλαγής αερίων.

8. Ειδικευμένο πρόγραμμα διατροφής :Με τα αποτελέσματα παραδίδεται εβδομαδιαίο ατομικό πρόγραμμα μετά από την συνέντευξη με την διατροφολόγο (Ειρήνη Μπαμπαρούτση PhD Κλινική Διαιτολόγος, Αθλητική Διατροφολόγος)