Η Αθλητική Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη συμπεριφορά των ανθρώπων που ασχολούνται με την άσκηση και τον αθλητισμό. Συγκεκριμένα, απευθύνεται:

  • στους αθλητές,
  • τους προπονητές,
  • τους γονείς των αθλητών,
  • τους διαιτητές,
  • τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής

ενώ παράλληλα συνεργάζεται με :

  • φυσιοθεραπευτές
  • εργομετρικά κέντρα και
  • διαιτολόγους

για την αντιμετώπιση θεμάτων του αθλητή. Ωστόσο, η συστηματική ψυχολογική προετοιμασία έχει λανθασμένα ταυτισθεί μόνο με κάποιο «πρόβλημα» ή μόνο με τον υψηλό αγωνιστικό αθλητισμό. Είναι κοινά πια αποδεκτό ότι τόσο οι προπονητές όσο και οι αθλητές χρειάζεται να εξασκήσουν και να εργαστούν πάνω στις ψυχολογικές δεξιότητες.

Γιατί να συνεργαστώ με Αθλητικό Ψυχολόγο:
Οι ψυχολογικές δεξιότητες απαιτείται να αναπτύσσονται συγχρόνως με τις φυσικές δεξιότητες, διαφορετικά δημιουργείται «ανισότητα» που μπορεί να είναι πηγή “προβλημάτων” σε μεγαλύτερες αθλητικές ηλικίες.

Συμπερασματικά, η «εργασία» του αθλητικού ψυχολόγου μπορεί να εντοπιστεί σε τρεις διαστάσεις – κατευθύνσεις:

Συνεργασία με τον αθλητή & τον προπονητή με στόχο τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

Συνεργασία με το γονιό με στόχο την αντιμετώπιση γενικότερων προβλημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του παιδιού-αθλητή εκτός της αθλητικής διαδικασίας, όπως για παράδειγμα στο σχολείο, στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, στην αύξηση της αυτοπεποίθησης κ.α.

Σκοπός του αθλητικού ψυχολόγου είναι να έχει τόσο τον αθλητή ή την ομάδα αλλά ακόμη και τον προπονητή, στη μέγιστη αθλητική τους απόδοση την κατάλληλη στιγμή, και να αποκλείσει όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορεί να εμποδίσουν την επίτευξη του στόχου. Υπό αυτό το πρίσμα το πρόγραμμα ψυχολογικής προετοιμασίας περιλαμβάνει:

(α) τη διάγνωση – η οποία γίνεται με τη χορήγηση έγκυρων και αξιόπιστων ψυχομετρικών εργαλείων, τη συνέντευξη και την παρατήρηση τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες
(β) την εκμάθηση τεχνικών
(γ) την εφαρμογή των τεχνικών στους αγώνες και
(δ) την επαναξιολόγηση και την τοποθέτηση νέων στόχων

Η Αθλητική Ψυχολογία είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος γιατί αντιμετωπίζει ιδιαίτερους ανθρώπους. Αντιμετωπίζει ανθρώπους με ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση, ξεχωριστή προσωπικότητα, αυξημένο εγωισμό πολλές φορές, αλλά, και, σπάνιες ικανότητες. Είναι πολύ σημαντικό ο Αθλητικός Ψυχολόγος να έχει υπάρξει αθλητής υψηλού επιπέδου προκειμένου να βοηθήσει στο μέγιστο τους αθλητές οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα στρεσογόνες αλλά και μεγαλειώδεις καταστάσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Φρόσω  Πατσού
M.Sc. Ψυχολόγος – Αθλητική Ψυχολόγος
Επιστημονική Συνεργάτις Εθνικής Ομάδας Στίβου
Τηλ.: 6982.89.28.32
www.idealpsychology.gr