Τι είναι το πελματογράφημα ?Είναι μία παρακλινική εξέταση των κάτω άκρων. Το πελματογράφημα είναι ένας ειδικός τάπητας (δυναμοδάπεδο) με αισθητήρες πίεσης, πάνω στον οποίο μπορούμε να στεκόμαστε και να βαδίζουμε και με αυτόν τον τρόπο να αναλύσουμε την στάση και την βάδιση μας

Το Πελματογράφημα και ποια η σημασία του.

Ο πελματογράφος είναι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίζουμε τον τρόπο κατανομής των φορτίων οποιουδήποτε ανθρώπου και οποιασδήποτε ηλικίας άνω των δέκα ετών, είτε όταν αυτός στέκεται όρθιος, είτε όταν αυτός βαδίζει, είτε όταν τρέχει. Με το πελματογράφημα υπολογίζουμε τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα φορτία στα πέλματα και από εκεί μεταφέρονται στο έδαφος α)στατικά (ορθοστασία) και β) δυναμικά (βάδιση-τρέξιμο).

Η σημασία της κατανομής των φορτίων στα πέλματα είναι τεράστια γιατί μας απεικονίζει:

 • Ανατομικές ανωμαλίες
 • Παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό
 • Κακές συνήθειες βάδισης
 • Αστάθειες
 • Παλιούς τραυματισμούς
 • Σημεία μεγάλης φόρτισης
 • Αντίθετα
 • Σημεία αποφυγής φόρτισης

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι μας αν στεκόμαστε ή αν βαδίζουμε με κάποια απόκλιση από το φυσιολογικό. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι σε κάποια νεαρά άτομα και αθλητές και με τη βοήθεια ειδικών ασκήσεων και κατάλληλων ορθωτικών πελμάτων υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης τέτοιων παρεκκλίσεων, αύξηση απόδοσης κινητικότητας και πρόληψης πολλών τραυματισμών και αθλητικών κακώσεων.

Που χρησιμεύει:

Γίνεται λοιπόν μία κινητική ανάλυση βάδισης μέσω της οποίας μπορούμε να ανακαλύψουμε και να διαγνώσουμε ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις όχι μόνο των κάτω άκρων αλλά

ολόκληρου του σκελετού μας. Για παράδειγμα ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις όπως η πλατυποδία, η κοιλοποδία (υψηλή καμάρα), ανισοκελία , βλαισοποδία, βλαισογωνία, ραιβοκοιλοποδία, υπερπρηνισμός, διαβητικό πόδι, νευρολογικές παθήσεις, ρευματοειδές πόδι, αθλητικές κακώσεις κτλ όχι μόνο μπορούν να προσδιορισθούν αλλά και να δοθεί διάγνωση ως προς την βαρύτητα τον τύπο την μορφή, βαθμό και κατανομή των πιέσεων και να σχεδιασθεί η θεραπεία τους. Κατόπιν με νέο πελματογράφημα μπορεί να αποτυπωθεί το αποτέλεσμα της θεραπείας. Το πελματογράφημα είναι μία διαγνωστική μέθοδος ανώδυνη, με επαναληψιμότητα, και χωρίς καμία ραδιενέργεια.

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί το πελματογράφημα δεν αποτελεί μία μέθοδο για κατασκευή πελμάτων καθότι ακόμη και για να δοθεί οδηγία για κατασκευή πέλματος δεν αρκεί μόνο το πελματογράφημα θα πρέπει να υπάρχει και να έχει βρεθεί και η πάθηση, μόνο τότε έχουμε πέλμα εξατομικεύμενο γαι τον συγκεκριμένο πάσχοντα και για την συγκεκριμένη πάθηση που έχει διαγνωσθεί.

Κάθε πελματογράφημα θα πρέπει να συνοδεύεται από διάγνωση (όπως πχ η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία) από ιατρό εξειδικευμένο που να έχει σπουδάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο. (Foot & Ankle Fellowship)

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην χρησιμότητα του πελματογραφήματος (κινητική ανάλυση βάδισης ) στις περίπτωσεις που υποπτευόμαστε η υπάρχει διαβητικό πόδι (μία πάθηση δηλαδή των κάτω άκρων που πρόκυπτει από τον διαβήτη και που μερικές φορές μπορεί να εμφανιστεί προκλινικά πριν την εμφάνιση δηλαδή του διαβήτη σε κλινικό επίπεδο.

Είναι χρήσιμο επίσης να τονιστεί ότι η εξέταση αυτή είναι εντελώς ανώδυνη και χωρίς χρήση καμμίας ακτινοβολίας, μπορεί να εφαρμοστεί σε ενήλικες και παιδιά.

image1pelma4plematiai 4

Ιδιαίτερα προτερήματα ενός ζεύγους πελμάτων ψηφιακής ανάλυσης :

 • Εξατομικευμένα ορθοπεδικά πέλματα .
 • demoΠέλματα στο οποία έχουν δημιουργηθεί ζώνες ανακούφισης & στήριξης ανάλογα με την κατανομή των πιέσεων στα κάτω άκρα .
 • Πέλματα που τοποθετούνται σε όλους τους τύπους παπουτσιών
 • Πέλματα που επενδύονται με αντιμυκητιακά υλικά
 • Πέλματα που πλέντονται
 • Πέλματα που αερίζονται λόγω της μικροδομής τους μην επιτρέποντας την ανάπτυξη αναερόβιων μικροβίων
 • Πέλματα που μπορούν να “συμπληρώσουν ” πελματιαία ελλείμματα με χρήση δύο υλικών ή και τρίων διαφορετικής σκληρότητας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν δύσκολες περιπτώσεις με αποτέλεσμα την απόλυτη άνεση, και τη ανακούφιση

Χρησιμότητα του πελματογραφήματος .

 • Ακριβής διάγνωση της πάθησης και των προβλημάτων των πελμάτων.
 • Σαφείς ενδείξεις για προβλήματα που αφορούν αστράγαλο, γόνατο, ισχίο, σπονδυλική στήλη,
 • Πρόληψη αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων